Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 14 Tachwedd 2013

 

 

 

Amser:

09:30 - 12:00

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_14_11_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Dafydd Elis-Thomas (Cadeirydd)

Mick Antoniw

Paul Davies

Llyr Gruffydd

Julie James

Julie Morgan

Eluned Parrott

Gwyn R Price

Antoinette Sandbach

Joyce Watson

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Alun Davies, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Gary Haggaty, Llywodraeth Cymru

Julia Hill, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Alun Davidson (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Russell George a William Powell. Roedd Paul Davies ac Eluned Parrott yn bresennol fel dirprwyon.

1.2        Dirprwyodd Gwyn Price ar ran Vaughan Gething.

 

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, aeth y Pwyllgor ati i drafod a gwaredu’r gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 1 – 10

Adran 1:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 2:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 3:

Derbyniwyd gwelliant 11 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 1 (Antoinette Sandbach)

Gan y derbyniwyd gwelliant 11, methodd gwelliant 1.

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 4:

Gwelliant 17 (Alun Davies)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw

Paul Davies

 

Julie James

Llyr Gruffydd

 

Julie Morgan

Eluned Parrott

 

Gwyn Price

Antoinette Sandbach

 

Joyce Watson

 

 

5

4

0

Derbyniwyd gwelliant 17.

 

Gwelliant 25 (William Powell)

Gan y derbyniwyd gwelliant 17, methodd gwelliant 25.

 

Adran 5:

Derbyniwyd gwelliant 18 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 7 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Mick Antoniw

 

Llyr Gruffydd

Julie James

 

Eluned Parrott

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 2 (Antoinette Sandbach)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Mick Antoniw

 

Llyr Gruffydd

Julie James

 

Eluned Parrott

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 3 (Antoinette Sandbach)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Mick Antoniw

 

Llyr Gruffydd

Julie James

 

Eluned Parrott

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 22 (Alun Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw

Paul Davies

 

Julie James

Llyr Gruffydd

 

Julie Morgan

Eluned Parrott

 

Gwyn Price

Antoinette Sandbach

 

Joyce Watson

 

 

5

4

0

Derbyniwyd gwelliant 22.

 

Adran 6:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 7:

Gwelliant 23 (Alun Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw

Paul Davies

 

Julie James

Llyr Gruffydd

 

Julie Morgan

Eluned Parrott

 

Gwyn Price

Antoinette Sandbach

 

Joyce Watson

 

 

5

4

0

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 4 (Antoinette Sandbach)

Gan y derbyniwyd gwelliant 23, methodd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 (Antoinette Sandbach)

Gan y derbyniwyd gwelliant 23, methodd gwelliant 5.

 

Gwelliant 8 (Llyr Gruffydd)

Gan y derbyniwyd gwelliant 23, methodd gwelliant 8.

 

Adrannau newydd:

Gwelliant 6 (Antoinette Sandbach)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Mick Antoniw

 

Llyr Gruffydd

Julie James

 

Eluned Parrott

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 9 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Mick Antoniw

 

Llyr Gruffydd

Julie James

 

Eluned Parrott

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Ni chafodd gwelliant 10 (Llyr Gruffydd) ei gynnig.

 

Adran 8:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 9:

Gwelliant 24 (Alun Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw

 

Paul Davies

Julie James

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Antoinette Sandbach

Eluned Parrott

 

 

Gwyn Price

 

 

Joyce Watson

 

 

6

0

3

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

Adran 10:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

2.2 Cyhoeddodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi derbyn pob adran o’r Bil, a chan y gwaredwyd pob gwelliant, bydd Cyfnod 3 yn dechrau ar 15 Tachwedd 2013.

 

2.3 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor maes o law i roi manylion pellach am ddarparu canllawiau.

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

3.1  Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

</AI4><AI5>

Cyllideb ddrafft 2014-2015 - Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr a thrafododd y weithdrefn ar gyfer cytuno ar ganlyniadau’r Pwyllgor yn electronig.

 

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>