Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Ionawr 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Trafod y materion sy'n effeithio ar ansawdd aer yng Nghymru

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 20)

Peter Oates, Fforwm Ansawdd Aer Cymru

Isobel Moore, Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Whitfield, Cydbwyllgor Cadwraeth Natur

Paul Willis, Ricardo Energy and Environment

 

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.30-10.45)

</AI4>

<AI5>

3       Trafod y materion sy'n effeithio ar ansawdd aer yng Nghymru

(10.45-11.30)                                                                                                  

Huw Brunt, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Joseph Carter, Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint

 

</AI5>

<AI6>

4       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Ôl-drafodaeth breifat

(11.30-12.00)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>