Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017

Amser: 09.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.45-10.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru: cyflwyniad gan academyddion

(10.15-11.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 18)

 

Tim Glover, Blue Marine Foundation

Dr Sue Gubbay, Ymgynghorydd ar yr Amgylchedd Forol

Yr Athro Lynda Warren, Prifysgol Aberystwyth

Steve Fletcher, Pennaeth y Rhaglen Forol, Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig – Canolfan Monitro Cadwraeth y Byd (UNEP-WCMC) a'r Athro Cyswllt mewn Polisi Morol, Prifysgol Plymouth.

 

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(11.15-11.30)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru: craffu ar Lywodraeth Cymru

(11.30-12.30)                                                                  (Tudalennau 19 - 30)

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Kevin Austin, Dirprwy Bennaeth Yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu

Rhodri Asby, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-Adran Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol

 

 

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 31 - 34)

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

6       Trafod y dystiolaeth

(12.30-12.45)                                                                                                  

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>