Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017

Amser: 10.16 - 12.35
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3955


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Tim Glover, Blue Marine Foundation

Dr Sue Gubbay, Marine environment consultant

Steve Fletcher, UN Environment Programme

Yr Athro Lynda Warren, Prifysgol Aberystwyth

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Kevin Austin, Llywodraeth Cymru

Rhodri Asby, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Wendy Dodds (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 486 KB) Gweld fel HTML (293 KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1              Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru: cyflwyniad gan academyddion

2.1 Cyflwynodd yr academyddion eu hunain, ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru: craffu ar waith Llywodraeth Cymru

3.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI4>

<AI5>

4       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch defnyddio maglau yng Nghymru

Nododd yr Aelodau y papur.

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Derbyniwyd y cynnig

</AI7>

<AI8>

6       Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>