Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Ebrill 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 14)

 

Blaise Bullimore

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.15-10.30)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - Cyfoeth Naturiol Cymru

(10.30-11.30)                                                                                                  

 

Mary Lewis, Arweinydd y Tîm Cynghori ar Gynllunio Strategol Morol

Mike Evans, Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

5       Trafod y flaenraglen waith

(11.30-12.15)                                                                  (Tudalennau 15 - 22)

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

(12.15-12.30)                                                                  (Tudalennau 23 - 29)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>