Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09.00 - 09.15)                                                                                                

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y sesiwn dystiolaeth gyntaf

(09.15 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 42)

Dr Joanne Patterson, Prifysgol Caerdydd

David Thorpe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Chris Jofeh, ARUP

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Ymateb i'r ymgynghoriad gan David Thorpe
Ymateb i'r ymgynghoriad gan ARUP
Ymateb i'r ymgynghoriad gan Joanne Patterson

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.45 - 11.00)

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - yr ail sesiwn dystiolaeth

(11.00 - 12.30)                                                                (Tudalennau 43 - 62)

Hugh Russell, Cartrefi Cymunedol Cymru

David Weatherall, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

David Bolton, Cartrefi Melin

Dogfennau atodol:

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Gartrefi Cymunedol Cymru
Ymateb i'r ymgynghoriad gan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

 

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI6>

<AI7>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 63 - 70)

Dogfennau atodol:

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Gyllideb Ddrafft 2018-19 (pdf)

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7.

                                                                                                                          

Item 7 of this meeting and the meetings to be held on 1 and 7 February 2018.  On 1 February the Committee will receive a private briefing on the Marine Plan. On 7 February the Committee will receive a private briefing from Centrica on local energy markets.

Dogfennau atodol:

 

</AI8>

<AI9>

7       Trafodaeth breifat o'r dystiolaeth

(12.30 - 12.40)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>