Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Chwefror 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


Cyfarfod preifat

------

<AI1>

1       Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod                  (09.15 - 09.30)   

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad ar fersiwn ddrafft Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

(09.30 - 11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 9)

Dr Sue Kidd, Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol, Prifysgol Lerpwl

Dr Steve Fletcher, Pennaeth Datblygu Strategol, Rhaglen Forol y Cenhedloedd Unedig

Yr Athro Dickon Howell, Howell Marine Consulting

 

Dogfennau atodol:       Briff Ymchwil

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl                                                            (11.00 - 11.10)

 

</AI3>

<AI4>

3       Ôl-drafodaeth breifat                                      (11.10 - 11.30)   

 

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>