Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Chwefror 2018

Amser: 09.30 - 12.20
 


Cyfarfod preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Steve Fletcher, UN Environment Programme

Dr Dickon Howell, Marine Management Organisation

Sue Kidd, Prifysgol Lerpwl

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Lorna Scurlock (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad ar fersiwn ddrafft Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Ymatebodd Dr Sue Kidd, Dr Steve Fletcher a'r Athro Dickon Howell i gwestiynau gan Aelodau ar Gynllun Drafft Morol Cenedlaethol Cymru.

</AI2>

<AI3>

3       Ôl-drafodaeth breifat

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal sesiwn i randdeiliaid i drafod Cynllun Drafft Morol Cenedlaethol Cymru ymhellach.

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>