Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Mawrth 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Rhag-gyfarfod Preifat – tystiolaeth fideo ar gyfer yr ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr Her                                   (09.30-09.45)    

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i 'Dai carbon isel: yr her' - y chweched sesiwn dystiolaeth                          (09.45 - 10.45)    (Tudalennau 1 - 20)

 

Mark Harris, Swyddog Cynllunio a Pholisi, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi Cymru

Ifan Glyn, Cyfarwyddwr, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr Cymru

 

Dogfennau atodol: Briff Ymchwil
Ymateb i’r ymgynghoriad gan Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi
Ymateb i’r ymgynghoriad gan Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl                                                            (10.45 - 11.00)

 

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i 'Dai Carbon Isel: yr her' - y seithfed sesiwn dystiolaeth                          (11.00 - 12.00)    (Tudalennau 21 - 24)

Donna Griffiths, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru

Anthony Rees, Sgiliau Adeiladu Cyfle

Owain Jones, Sgiliau Adeiladu Cyfle

Dogfennau atodol: Ymateb i’r ymgynghoriad gan Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru

 

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6 o'r cyfarfod hwn.

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

6       Trafod tystiolaeth yr ymchwiliad                      (12.00 - 12.10)   

 

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>