Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 11 Mehefin 2018

Amser: 13.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (13.45-14.00)

(13.45-14.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth

(14.00-15.00)                                                                      (Tudalennau 1 - 5)

Yr Athro John Bell, Prifysgol Caergrawnt

</AI3>

<AI4>

3       Papur i'w nodi

(15.00-15.05)                                                                                                  

</AI4>

<AI5>

3.1   Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch llywodraethiant y DU ar ôl Brexit – 4 Mehefin 2018.

                                                                                                       (Tudalen 6)

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.05)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth

(15.05-15.20)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

6       Monitro trafodaethau'r UE

(15.20-15.35)                                                                    (Tudalennau 7 - 63)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>