Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

(09.00 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 38)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (09:00 - 10:00)

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

David Rosser, Pennaeth Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

John Pugsley, Pennaeth Cangen y Celfyddydau, y Dyniaethau a Lles, Llywodraeth Cymru

Nathan Cook, Pennaeth Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol, Llywodraeth Cymru

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

(10.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 4 Mai 2018

                                                                                        (Tudalennau 39 - 40)

</AI4>

<AI5>

3.2   Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd - 30 Mai 2018

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

</AI5>

<AI6>

3.3   Adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018

                                                                                        (Tudalennau 43 - 48)

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(10.30)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

(10.30 - 11.00)                                                                                                

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>