Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Yr Athro Nigel Smith - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (Drwy fideogynhadledd)

(09.15-09.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 47)

Yr Athro Nigel Smith, Athro Rheoli Prosiectau a Seilwaith Trafnidiaeth, y Sefydliad Seilwaith Gwydn, Ysgol Peirianneg Sifil, Prifysgol Leeds

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
EIS(5)-15-18(p1) Yr Athro Nigel Smith (Saesneg yn unig)
EIS(5)-15-18(p2) Yr Athro Nigel Smith - Gwybodaeth ychwanegol (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Panel peirianneg - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

(09.45-11.00)                                                                  (Tudalennau 48 - 61)

Ed Evans, Cyfarwyddwr ac ysgrifennydd, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru (ICE Cymru)

Stuart Davies, Cadeirydd, Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-18(p3) Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru) (Saesneg yn unig)
EIS(5)-15-18(p4) Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru (ICE Cymru) (Saesneg yn unig)
EIS(5)-15-18(p5) Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl (11.00-11.15)

 

</AI5>

<AI6>

4       Sefydliadau defnyddwyr ffyrdd - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

(11.15-12.00)                                                                                                  

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru (CPT Cymru)

Gareth Mole, Cyfarwyddwr Peirianneg, Bws Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Ymgyrchu Sgiliau, Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Duncan Buchanan, Cyfarwyddwr Polisi, Cymdeithas Cludiant Ffordd

 

 

 

 

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Deiseb P-05-780 Ail-agor Gorsaf Carno

                                                                                                     (Tudalen 62)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-18 (p6) Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Deiseb P-05-780 Ail-agor Gorsaf Carno

 

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

7       Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer yr hydref

(12.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 63 - 64)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-18(p7) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

Ôl-drafodaeth breifat (12.15-12.30)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>