Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 10 Mai 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i egwyddorion amgylcheddol a threfniadau llywodraethu ôl-Brexit: sesiwn ragarweiniol

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 33)

 

Dr Victoria Jenkins, Athro Cyswllt - Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Richard Cowell, Athro mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol - Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Maria Lee, Cyfarwyddwr Canolfan UCL ar gyfer y Gyfraith a'r Amgylchedd - Coleg Prifysgol Llundain

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur tystiolaeth gan Dr Victoria Jenkins
Papur tystiolaeth gan yr Athro Richard Cowell
Papur tystiolaeth gan yr Athro Maria Lee

 

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

                                                                                                                          

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(11.00 - 11.15)

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru: trafod cylch gorchwyl

(11.15 - 11.30)                                                                (Tudalennau 34 - 38)

 

Dogfennau atodol:

Y Cylch Gorchwyl Drafft

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>