Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Mai 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain

(09.30 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 48)

Genevieve Smyth, Cynghorydd Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Peter Hewin, Uwch Therapydd Galwedigaethol

Dr Kathryn Walters, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 2 - Cymdeithas Seicolegol Prydain

</AI3>

<AI4>

Egwyl 10.15 - 10.20

 

</AI4>

<AI5>

3       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress

(10.20 - 11.05)                                                                (Tudalennau 49 - 59)

Antony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru, y Lleng Brydeinig Frenhinol

Paula Berry, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol – Canolog, Combat Stress

 

Papur 3 - Y Lleng Brydeinig Frenhinol

</AI5>

<AI6>

Egwyl 11.05 - 11.15

 

</AI6>

<AI7>

4       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

(11.15 - 11.45)                                                                (Tudalennau 60 - 63)

Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde

Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

 

Papur 4 - Prifysgol Strathclyde

</AI7>

<AI8>

Egwyl 11.45 - 11.50

 

</AI8>

<AI9>

5       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

(11.50 - 12.20)                                                                (Tudalennau 64 - 71)

Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 5

</AI9>

<AI10>

Cinio 12.20 - 13.15

 

</AI10>

<AI11>

6       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

(13.15 - 13.55)                                                                (Tudalennau 72 - 79)

Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

 

Papur 6

</AI11>

<AI12>

Egwyl 13.55 - 14.00

 

</AI12>

<AI13>

7       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Louis Appleby, Prifysgol Manceinion

(14.00 - 14.40)                                                                                                

Yr Athro Louis Appleby, Prifysgol Manceinion

</AI13>

<AI14>

8       Papurau i’w nodi

(14.40)                                                                                                             

</AI14>

<AI15>

8.1   Atal hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - 3 Mai 2018

                                                                                        (Tudalennau 80 - 81)

Papur 7

</AI15>

<AI16>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.40)                                                                                                             

</AI16>

<AI17>

10   Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

(14.40 - 14.50)                                                                                                

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>