Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018

Amser: 13.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.45-14.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

(14.00-15.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 21)

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papur i'w nodi

(15.30-15.35)                                                                                                  

</AI4>

<AI5>

3.1   Papur i'w nodi 1 -  Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU – 19 Tachwedd 2018

                                                                                        (Tudalennau 22 - 25)

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.35)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - trafod y dystiolaeth

(15.35-15.50)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

6       Sesiwn friffio ar y Cytundeb Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

(15.50-17.20)                                                                  (Tudalennau 26 - 62)

Dr Tobias Lock, Prifysgol Caeredin

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>