Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kath Thomas – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 31)

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1     P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad

                                                                                        (Tudalennau 32 - 41)

</AI3>

<AI4>

2.2     P-05-851 Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel

                                                                                        (Tudalennau 42 - 46)

</AI4>

<AI5>

2.3     P-05-852 Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus

                                                                                        (Tudalennau 47 - 54)

</AI5>

<AI6>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Iechyd

 

</AI7>

<AI8>

3.1     P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol

                                                                                        (Tudalennau 55 - 64)

</AI8>

<AI9>

3.2     P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

                                                                                        (Tudalennau 65 - 81)

</AI9>

<AI10>

3.3     P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant

                                                                                        (Tudalennau 82 - 88)

</AI10>

<AI11>

3.4     P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 89 - 96)

</AI11>

<AI12>

Addysg

 

</AI12>

<AI13>

3.5     P-05-807 Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 97 - 98)

</AI13>

<AI14>

Yr Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI14>

<AI15>

3.6     P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd

                                                                                      (Tudalennau 99 - 100)

</AI15>

<AI16>

3.7     P-05-841 Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Bendigeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol

                                                                                    (Tudalennau 101 - 103)

</AI16>

<AI17>

Yr Amgylchedd

 

</AI17>

<AI18>

3.8     P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan

                                                                                    (Tudalennau 104 - 106)

</AI18>

<AI19>

3.9     P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

                                                                                    (Tudalennau 107 - 110)

</AI19>

<AI20>

3.10P-05-844 Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith

                                                                                    (Tudalennau 111 - 114)

</AI20>

<AI21>

Llywodraeth Leol

 

</AI21>

<AI22>

3.11P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol

                                                                                    (Tudalennau 115 - 123)

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>