Cofnodion cryno - CommitteeName


Lleoliad:

MeetingLocation

Dyddiad: MeetingDate

Amser: MeetingActualTimeRange
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/MeetingID


MeetingTitle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

MembersPresentRolesSubsRows

Tystion:

PublicPresentTitlesRepresentingRows

Staff y Pwyllgor:

StaffInAttendanceRolesRows

 

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>