Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth un

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 23)

Yr Athro Steve Ormerod, Athro Ecoleg / Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

Fredric Windsor, Myfyriwr PhD, Is-adran Ymchwil Organeddau a'r Amgylchedd, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Steve Ormerod
Papur - Fredric Windsor

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl (10.30 - 10.40)

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth dau

(10.40 - 11.40)                                                                (Tudalennau 24 - 41)

Gill Bell, Deisebydd, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Julian Kirby, Prif Ymgyrchydd yn erbyn Plastigau - Cyfeillion y Ddaear

 

Dogfennau atodol:

Papur - Cymdeithas Cadwraeth Forol
Papur - Cyfeillion y Ddaear

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

4.1   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb ddrafft 2019-20

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: Trafod y dystiolaeth lafar a glywyd o dan eitemau dau a thri

(11.40 - 12.00)                                                                                                

 

</AI8>

<AI9>

7       Trafod y Flaenraglen Waith

(12.00 - 12.10)                                                                (Tudalennau 44 - 45)

Dogfennau atodol:

Papur

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>