Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 21 Tachwedd 2018 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod hwn.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.15)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Cyllideb y DU ar gyfer yr Hydref 2018 - Arian canlyniadol i DEL Cymru - 19 Tachwedd 2018

                                                                                            (Tudalennau 6 - 9)

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad: Cynllun Ymadael Gwirfoddol 2018 - 20 Tachwedd 2018

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Treth Tir Gwag - 20 Tachwedd 2018

                                                                                                     (Tudalen 12)

</AI6>

<AI7>

3       Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol: Sesiwn Briffio Technegol

(09.15-10.15)                                                                  (Tudalennau 13 - 15)

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid Arloesol, Llywodraeth Cymru 

 

Papur 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

</AI7>

<AI8>

4       Bil Awtistiaeth (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

(10.15-10.30)                                                                  (Tudalennau 16 - 30)

Papur 2 – Adroddiad drafft

</AI8>

<AI9>

5       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod y gwelliannau arfaethedig ar gyfer Cyfnod 2

(10.30-11.15)                                                                (Tudalennau 31 - 133)

Papur 3 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod y gwelliannau arfaethedig ar gyfer Cyfnod 2

 

</AI9>

<AI10>

6       Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

(11.15-11.30)                                                              (Tudalennau 134 - 136)

Papur 4 – Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

</AI10>

<AI11>

7       Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

(11.30-11.45)                                                              (Tudalennau 137 - 146)

Papur 5 – Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

</AI11>

<AI12>

8       Trafod y flaenraglen waith

(11.45-12.00)                                                              (Tudalennau 147 - 150)

Papur 6 - y flaenraglen waith: tymor y gwanwyn 2019

</AI12>

<AI13>

9       Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

(12.00-12.05)                                                                                                  

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>