Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

 

Rhag-gyfarfod preifat (9.15-9.30)

 

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Trafnidiaeth Cymru: Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro

(9.30-10.30)                                                                      (Tudalennau 1 - 16)

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Alexia Course, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilffyrdd, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-18(P1) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

 

 

 

<AI4>

Egwyl (10.30-10.45)

 

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Dull Polisi: sesiwn dystiolaeth ar Wefru Cerbydau Trydan yng Nghymru

(10.45-11.45)                                                                  (Tudalennau 17 - 42)

Shea Buckland-Jones, Swyddog Project Adfywio Cymru, Sefydliad Materion Cymreig

Dr Liana Cipcigan, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Rhagoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd

Dr Neil Lewis, Rheolwr, Ynni Sir Gar

Dogfennau atodol:

EIS(5)-28-18(P2) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil
EIS(5)-28-18(P3) Ymateb gan Sefydliad Materion Cymreig (Saesneg yn unig)
EIS(5)-28-18(P4) Ymateb gan Canolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig)
EIS(5)-28-18(P5) Ymateb gan Dr Neil Lewis, Ynni Sir Gar (Saesneg yn unig)

</AI5>

 

 

 

<AI6>

Ôl-drafodaeth breifat (11.45-12.00)

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>