Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.33 - 11.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5157


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Vikki Howells AC

David J Rowlands AC

Joyce Watson AC

Tystion:

James Price, Trafnidiaeth Cymru

Alexia Course, Trafnidiaeth Cymru

Dr Liana Cipcigan, Prifysgol Caerdydd

Shea Jones, Sefydliad Materion Cymreig

Neil Lewis, Carmarthenshire Energy

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Abigail Phillips (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC, Lee Waters AC a Hefin David AC

1.2 Roedd Dawn Bowden AC yn dirprwyo ar ran Lee Waters AC, a Rhun ap Iorwerth AC yn dirprwyo ar ran Bethan Sayed AC

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant

</AI1>

<AI2>

2       Trafnidiaeth Cymru: Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro

2.1 Atebodd James Price ac Alexia Course gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI2>

<AI3>

3       Dull Polisi: sesiwn dystiolaeth ar Wefru Cerbydau Trydan yng Nghymru

3.1 Atebodd Shea Buckland-Jones, Dr Liana Cipcigan a Dr Neil Lewis gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>