Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

 

Yn ei gyfarfod ar 5 Rhagfyr, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd ar gyfer cyfarfod heddiw

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-30-18(P1) Rhagor o wybodaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn dilyn Craffu Drafft Cyllideb

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru: Papur Materion Allweddol

(10.00-10.30)                                                                    (Tudalennau 5 - 23)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-30-18(P2) Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru: Papur Materion Allweddol (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol

(10.30-10.50)                                                                  (Tudalennau 24 - 49)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-30-18(P3) Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol (Saesneg yn unig)

 

 

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad Gwefru Cerbydau Trydan yng Nghymru: Cynnydd a'r camau nesaf

(10.50-11.00)                                                                  (Tudalennau 50 - 52)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-30-18(P4) Papur Gwefru Cerbydau Trydan yng Nghymru: Cynnydd a'r camau nesaf (Saesneg yn unig)

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>