Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018

Amser: 10.01 - 11.16
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5158


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

David J Rowlands AC

Bethan Sayed AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Abigail Phillips (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

 

 

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

1.2 Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru: Papur materion allweddol

3.1 Trafododd y Pwyllgor y Papur materion allweddol.

</AI3>

<AI4>

4       Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad Gwefru Cerbydau Trydan yng Nghymru: Cynnydd a'r camau nesaf

5.1 Trafododd y Pwyllgor y camau nesaf ar gyfer yr ymchwiliad

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>