Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn dystiolaeth gyda’r Grŵp Trawsbleidiol ar Hosbisau a Gofal Lliniarol

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 12)

Mark Isherwood AC, Aelod o’r Grŵp Trawsbleidiol

Janet Finch-Saunders AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol

Catrin Edwards, Hospice UK

Kathleen Caper, Hospice UK

 

Briff Ymchwil

 

Grŵp Trawsbleidiol Hosbisiau a Gofal Lliniarol Ymchwiliad: Anghydraddoldebau mewn mynediad at ofal hosbis a lliniarol

 

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.30-10.40)

 

</AI4>

<AI5>

3       Gofal Iechyd Gwledig: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr John Wynn-Jones

(10.40 - 12.10)                                                                (Tudalennau 13 - 16)

Dr John Wynn-Jones, Cadeirydd y Gweithgor ar Feddygfeydd Gwledig

 

Briff Ymchwil

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(12.10)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

4.1   Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

                                                                                        (Tudalennau 17 - 21)

</AI7>

<AI8>

4.2   Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth Ychwanegol gan Gymdeithas Orthodontig Prydain am ffioedd ar gyfer cyrsiau orthodontig ôl-radd

                                                                                        (Tudalennau 22 - 24)

</AI8>

<AI9>

4.3   Llythyr oddi wrth y Cyngor Meddygol Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

                                                                                        (Tudalennau 25 - 37)

</AI9>

<AI10>

4.4   Llythyr oddi wrth y Llywydd at Brif Weinidog Cymru

                                                                                        (Tudalennau 38 - 39)

</AI10>

<AI11>

4.5   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

                                                                                        (Tudalennau 40 - 41)

</AI11>

<AI12>

4.6   Nodyn cyngor cyfreithiol: Deddf Cydraddoldeb a gwahanu’r rhywiau mewn chwaraeon ysgol

                                                                                        (Tudalennau 42 - 44)

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.10)                                                                                                             

</AI13>

<AI14>

6       Hosbisau a Gofal Lliniarol: Trafod y dystiolaeth

(12.10 - 12.15)                                                                                                

</AI14>

<AI15>

7       Gofal Iechyd Gwledig: Trafod y dystiolaeth

(12.15 - 12.20)                                                                                                

</AI15>

<AI16>

8       Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth

(12.20 - 12.30)                                                                (Tudalennau 45 - 52)

Briff Ymchwil

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>