Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 11 Mawrth 2019

Amser: 13.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Rhys Morgan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 4 Mawrth 2019, penderfynodd y Pwyllgor, o dan Reol Sefydlog 17.42(vi), i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 1 o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Paratoi ar gyfer Brexit - Sesiwn briffio gyda Swyddfa Archwilio Cymru

(13.00-13.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 30)

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Swyddfa Archwilio Cymru

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

3       Paratoi ar gyfer Brexit - sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

(13.30-14.30)                                                                  (Tudalennau 31 - 40)

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

4       Papur i’w nodi

(14.30-14.35)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

4.1   Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin y DU - 1 Mawrth 2019

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

6       Paratoi ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

(14.35-14.50)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

7       Ystyriaeth o'r ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad ar gynnydd

(14.50-15.00)                                                                  (Tudalennau 43 - 60)

</AI9>

<AI10>

8       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

(15.00-15.30)                                                                  (Tudalennau 61 - 72)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>