Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Chwefror 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

 

 

Rhag-gyfarfod preifat (9.15-9.30)

 

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 8)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-19(P1) Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd
EIS(5)-04-19(P2) Blaenraglen Waith

 

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 9 - 16)

Giles Thorley, Prif Weithredwr

Gareth Bullock, Cadeirydd Bwrdd Banc Datblygu Cymru

David Staziker, Prif Swyddog Cyllid

Rhian Elston, Cyfarwyddwr Buddsoddi

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-19(P3) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

</AI4>

 

 

<AI5>

Egwyl (10.30-10.45)

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol

(10.45-11.45)                                                                  (Tudalennau 17 - 44)

Huw Francis, Prif Weithredwr, Hygrove Homes Group

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Federation of Small Businesses Cymru

Ifan Glyn, Cyfarwyddwr, Ffederasiwn y Meistri Adeiladu Cymru

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-19(P4) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil
EIS(5)-04-19(P5) Ymateb gan Hygrove Homes Group (Saesneg yn unig)
EIS(5)-04-19(P6) Ymateb gan FSB Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-04-19(P7) Ymateb gan Ffederasiwn y Meistri Adeiladu Cymru

</AI6>

 

 

<AI7>

Ôl-drafodaeth breifat (11.45-12.00)

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>