Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Chwefror 2019

Amser: 09.33 - 11.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5291


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Reckless AC

David J Rowlands AC

Jack Sargeant AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Gareth Bullock, Banc Datblygu Cymru

Rhian Elston, Banc Datblygu Cymru

David Staziker, Banc Datblygu Cymru

Giles Thorley, Banc Datblygu Cymru

Joshua Miles, Federation of Small Businesses (FSB)

Ifan Glyn, Federation of Master Builders

Huw Francis, Hygrove Homes

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

1.2 Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

3.1 Atebodd Giles Thorley, Gareth Bullock, David Staziker a Rhian Elston gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI3>

<AI4>

4       Rhwystrau y mae cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi yn eu hwynebu: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol

4.1 Atebodd Huw Francis, Joshua Miles ac Ifan Glyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>