Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Mawrth 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

 

 

 

Rhag-gyfarfod preifat (9.30-9.40)

 

 

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

                                                                                            (Tudalennau 1 - 8)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P1) Llythyr gan yr Adran Drafnidiaeth at y Pwyllgor (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-19(P2) Llythyr gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-19(P3) Llythyr at Ofcom gan y Cadeirydd

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi: Cwmnïau mawr sy’n adeiladu cartrefi

(9.40-10.40)                                                                      (Tudalennau 9 - 30)

Tim Stone, Rheolwr Gyfarwyddwr, Redrow De Cymru

Jane Carpenter, Cyfarwyddwr Cynllunio, Redrow De Cymru

Daryl Jones, Pennaeth Tir, Persimmon Dwyrain Cymru

Mark Harris, Cynghorwr Cynllunio a Pholisi Cymru, Home Builders Federation

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P4) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-19(P5) Ymateb gan Home Builders Federation (Saesneg yn unig)

</AI4>

 

 

<AI5>

Egwyl (10.40-10.50)

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi: Cynllunio

(10.50-11.50)                                                                  (Tudalennau 31 - 36)

Ian Stevens, Fforwm Polisi ac Ymchwil, Royal Town Planning Institute Cymru

Gareth Davies, Cyfarwyddwr Datblygu, Coastal Housing (yn cynrychioli Cartrefi Cymunedol Cymru)

Simon Gale, Cynllunio Cyfarwyddwyr Gwasanaethau, Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P6) Ymateb gan Royal Town Planning Institute Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-19(P7) Ymateb gan Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf (Saesneg yn unig)

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi: Dŵr Cymru

(11.50-12.20)                                                                  (Tudalennau 37 - 39)

Ian Wyatt, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Busnes, Dŵr Cymru

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P8) Ymateb gan Dŵr Cymru

 

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 7 a 8

                                                                                                                          

 

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth breifat (12.20-12.25)

 

 

</AI9>

<AI10>

7       Papur cwmpasu: Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

(12.25-12.30)                                                                  (Tudalennau 40 - 43)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P9) Papur cwmpasu: Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

 

 

</AI10>

<AI11>

8       Adroddiad Drafft: Achosion o Darfu ar y Rheilffyrdd yn yr Hydref

(12.30-12.45)                                                                  (Tudalennau 44 - 77)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-19(P10) Adroddiad Drafft: Achosion o Darfu ar y Rheilffyrdd yn yr Hydref

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>