Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 14 Chwefror 2019 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

09:00-09:30                                                                                                    

</AI3>

<AI4>

3       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y gwelliannau a gynigir yng Nghyfnod 2

09:30-10:15                                                                    (Tudalennau 1 - 288)

</AI4>

<AI5>

4       Papur cwmpasu: ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

10:15-10:35                                                                (Tudalennau 289 - 295)

</AI5>

<AI6>

5       Papur cwmpasu: trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

10:35-10:55                                                                (Tudalennau 296 - 301)

</AI6>

<AI7>

6       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): dull o gynnal y gwaith craffu

10:55-11:00                                                                (Tudalennau 302 - 319)

</AI7>

<AI8>

7       Trafod y flaenraglen waith

11:00-11:10                                                                (Tudalennau 320 - 324)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>