Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Mawrth 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Sesiwn friffio ar lafar ar ddatgarboneiddio gan Filippos Proedrou, Cymrawd Ymchwil (09.00 - 09.15)

(09.00 - 09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd - sesiwn dystiolaeth gydag arbenigwyr brandio

(09.15-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 39)

Dr Matthew O’Callaghan OBE,  Cadeirydd - Cymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig y DU

Wynfford James, Cyfarwyddwr - Sgema Cyf

Dr Robert Bowen, Darlithydd Entrepreneuriaeth Ryngwladol, Arweinydd Darpariaeth Gymraeg Ysgol Rheolaeth, Prifysgol Abertawe

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Cymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig y DU  (Saesneg yn unig)
Papur - Sgema Cyf
Papur - Prifysgol Abertawe

</AI3>

<AI4>

3       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd - sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sector lletygarwch

(10.15-11.15)                                                                  (Tudalennau 40 - 46)

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, UK HospitalityCymru

Andrew Campbell, Cadeirydd – Cynghrair Twristiaeth Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr – Danteithion Wright's

Dogfennau atodol:

Papur - UK HospitalityCymru   (Saesneg yn unig)
Papur - Danteithion Wright's

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl (11.15-11.25)

(11.15-11.25)

 

</AI5>

<AI6>

4       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd - sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd

(11.25-12.25)                                                                (Tudalennau 47 - 111)

Yr Athro Terry Marsden, Athro Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy – Prifysgol Caerdydd 

Dogfennau atodol:

Papur - Prifysgol Caerdydd
Papur - Papur gwaith drafft - Prifysgol Caerdydd

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

(12.25)                                                                                                             

 

 

 

</AI7>

<AI8>

5.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch amser ymateb y Gweinidog i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru

                                                                                                   (Tudalen 112)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth - 5 Mawrth 2019

 

</AI8>

<AI9>

5.2   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch amser ymateb y Gweinidog i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru

                                                                                                   (Tudalen 113)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 5 Mawrth 2019

 

</AI9>

<AI10>

5.3   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Cyfoeth Naturiol Cymru ar ôl y sesiwn graffu flynyddol ar 13 Chwefror

                                                                                    (Tudalennau 114 - 118)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 6 Mawrth 2019

 

</AI10>

<AI11>

5.4   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 119 - 122)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 12 Mawrth 2019

 

 

 

 

</AI11>

<AI12>

5.5   Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

                                                                                    (Tudalennau 123 - 127)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 14 Mawrth 2019

 

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitem 7

(12.25)                                                                                                             

 

 

</AI13>

<AI14>

7       Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio bwyd a phrosesu bwyd: trafod y dystiolaeth lafar

(12.25-12.35)                                                                                                  

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>