DRAFT MINUTES

 

DRAFT MINUTES

 

 

Meeting ID

5342

Committee

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Date

06/03/2019

Attendees

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC (Aelod)

Jayne Bryant AC (Aelod)

Vikki Howells AC (Aelod)

Delyth Jewell AC (Aelod)

Caroline Jones AC (Aelod)

David Melding AC (Aelod)

Rhianon Passmore AC (Aelod)

Steve George (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Nathan Wyer (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Sian Hughes (Ymchwilydd)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

AMSS Bethan Sayed (Monitor)

AMSS Mick antoniw (Monitor)

AMSS Jayne Bryant (Monitor)

AMSS Vikki Howells (Monitor)

AMSS Delyth Jewell (Monitor)

AMSS Caroline Jones (Monitor)

AMSS David Melding (Monitor)

AMSS Rhianon Passmore (Monitor)

Access All Committees (Monitor)

Central Admin (Monitor)

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Monitor)

TRS Admin group (Monitor)

TRS - Users (Monitor)

Gareth Coles (Tyst)

Mia Rees (Tyst)

 

Item ID

46209

Item Title

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Summary

1.1        The Chair welcomed Delyth Jewell AM to the Committee.

 

1.2        Apologies were received from Jayne Bryant AM, there was no substitute.

 

 

Item ID

49376

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Summary

2.1 The motion was agreed.

 

 

Item ID

49164

Item Title

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Adborth o ymweliadau Aelodau

Summary

3.1 Committee Members discussed their visits.

 

 

Item ID

49287

Item Title

Blaenraglen waith

Summary

4.1 Committee Members considered the Forward Work Programme.

 

 

Item ID

49162

Item Title

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Y sector gwirfoddol

Summary

5.1 Witnesses responded to questions from Members of the Committee.

 

 

Item ID

46210

Item Title

Papurau i’w nodi

Summary

6.1 Committee Members noted the papers.

 

 

Item ID

49288

Item Title

Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y BBC ar bolisi trwydded deledu sy'n gysylltiedig ag oedran (dyfodol y consesiwn dros 75 mlwydd oed)

Summary

 

 

Item ID

49352

Item Title

Llythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ynghylch rheoliadau’r Gymraeg arfaethedig a gofal iechyd

Summary

 

 

Item ID

49359

Item Title

Ymateb y Cadeirydd i ymgynghoriad Ofcom: Arweiniad ar Gynhyrchu a Rhaglennu Teledu Rhanbarthol

Summary

 

 

Item ID

49163

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Summary

10.1 The motion was agreed.

 

 

Item ID

49296

Item Title

Ôl-drafodaeth breifat

Summary

11.1 Committee Members discussed the evidence received.