Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


Drafft

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00-09.05)                                                                                                  

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Arolygiaeth Iechyd Cymru

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch strategaeth unigedd ac ynysu cymdeithasol ar gyfer Cymru

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

</AI7>

<AI8>

2.6   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan

                                                                                        (Tudalennau 12 - 14)

</AI8>

<AI9>

2.7   Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwasanaethau nyrsio cymunedol ac ardal

                                                                                        (Tudalennau 15 - 17)

</AI9>

<AI10>

2.8   Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

                                                                                        (Tudalennau 18 - 19)

</AI10>

<AI11>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(09.05)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

4       Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft (2)

(09.05-09.15)                                                                  (Tudalennau 20 - 66)

Papur 9 – Deintyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad drafft

</AI12>

<AI13>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

(09.15-09.30)                                                                  (Tudalennau 67 - 83)

Papur 10 – Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – Ymateb Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

</AI13>

<AI14>

Darparu iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Ymweliad â Charchar EM Caerdydd

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>