Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

</AI1>

<AI2>

2       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit - Sesiwn dystiolaeth 2

(09.15-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 28)

Alan Hunt, Uwch Ymgynghorydd Polisi Brexit - Cyfoeth Naturiol Cymru

Ruth Jenkins, Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Cyfoeth Naturiol Cymru  (Saesneg yn unig)

 

</AI2>

<AI3>

3       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit - Sesiwn dystiolaeth 3

(10.15-11.15)                                                                  (Tudalennau 29 - 41)

Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol - Green Alliance

Dr Tom West, Cynghorydd y Gyfraith a Pholisi, Amgylchedd y DU - Client Earth

Dogfennau atodol:

Papur - Greener UK  (Saesneg yn unig)
Papur - ClientEarth  (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

Egwyl (11.15-11.30)

 

</AI4>

<AI5>

4       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit - Sesiwn dystiolaeth 4

(11.30-12.30)                                                                  (Tudalennau 42 - 55)

Rebecca Williams, Cyfarwyddwr yng Nghymru, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Charlotte Priddy, Swyddog Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur - CLA Cymru  (Saesneg yn unig)
Papur - NFU Cymru  (Saesneg yn unig)
Papur - FUW  (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

(12.30-12.35)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

5.1   Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru at y Cadeirydd – gwybodaeth ddilynol yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin 2019

                                                                                        (Tudalennau 56 - 62)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru - 10 Mehefin 2019  (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 7

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

Sesiwn Breifat (12.35-12.45)

 

</AI9>

<AI10>

7       Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit – Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2, eitem 3 ac eitem 4

                                                                                                                          

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>