Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Lleoliad allanol

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mai 2019

Amser: 11.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Martha Howells

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@cynulliad.cymru


Lansiad adroddiad Pwyllgor - Preifat

------

<AI1>

1       Bydd y Pwyllgor yn lansio ei adroddiad ar ‘Ymchwiliad i Gynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru’ ym Mhrifysgol De Cymru (Adeilad yr ATRiuM), Caerdydd. (Preifat)

(11.00-13.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 19)

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>