Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (9.15-9.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.30)                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

(9.30-11.00)                                                                      (Tudalennau 1 - 34)

Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Karen Miles, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dr Phil Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Strategaeth Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

</AI3>

<AI4>

Egwyl (11.00-11.10)

 

</AI4>

<AI5>

3       Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

(11.10-12.40)                                                                  (Tudalennau 35 - 46)

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.40)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Gwaith craffu Cyffredinol ar Fyrddau Iechyd: trafod y dystiolaeth

(12.40-12.50)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

6       Hepatitis C: Trafod yr adroddiad drafft (2)

(12.50-13.00)                                                                  (Tudalennau 47 - 79)

Papur 3 – Hepatitis C: adroddiad drafft (2)

</AI8>

<AI9>

7       Blaenraglen Waith

(13.00-13.05)                                                                               (Tudalen 80)

Papur 4 – Blaenraglen Waith

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>