Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26 Mawrth 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 6 - 8)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 9 - 10)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 11 - 12)

</AI6>

<AI7>

3.4   Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid - cais am ddadl ar 3 Ebrill (Papur 3a, Tudalen 13)

</AI7>

<AI8>

3.5   Dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dewis cynnig i'w drafod (Papur 4, Tudalennau 14 - 16)

</AI8>

<AI9>

4       Busnes y Cynulliad

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

4.1   Dyddiadau Toriad (Papur 5, Tudalennau 17 - 20)

</AI10>

<AI11>

4.2   Trefniadau Cyflwyno dros Doriad y Pasg (Papur 6, Tudalennau 21 - 34)

 

</AI11>

<AI12>

5       Rheolau Sefydlog     

</AI12>

<AI13>

5.1     Cynigion ar gyfer Biliau Cydgrynhoi (Papur 7, Tudalennau 35 - 51)

</AI13>

<AI14>

5.2     Cynigion ar gyfer Biliau Cydgrynhoi - ymateb Comisiwn y Gyfraith (Papur 7a, Tudalennau 52 - 55)

 

</AI14>

<AI15>

6       Y Pwyllgor Busnes    

</AI15>

<AI16>

6.1   Coladu Canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17.

6.2     (Papur 8, Tudalennau 56 - 248)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>