Agenda - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad


Lleoliad:

Ystafelloedd Cynadledda C a D - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 10 Chwefror 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwygio@cynulliad.cymru


Digwyddiad i randdeiliaid

------

<AI1>

1       Ethol Cynulliad mwy amrywiol: Digwyddiad trafod (drwy wahoddiad yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

(09.30–12.35)                                                                    (Tudalennau 1 - 15)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhanddeiliaid i drafod amrywiaeth y Cynulliad. Nid yw’r digwyddiad hwn yn agored i’r cyhoedd.

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>