Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Amser: 09.15 - 12.09
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4163


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Dave Street, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Chris Moore, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Digwyddiad anffurfiol i randdeiliaid

 

1.1 Cymerodd y Pwyllgor ran mewn digwyddiad cynhyrchiol i randdeiliaid ynglŷn â'r ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth.

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: sesiwn dystiolaeth 3

 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

3.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu nodyn ar y broses o roi adborth i Lywodraeth Cymru ynghylch Asesiadau Effaith Rheoleiddiol arfaethedig.

 

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>