Y flaenraglen waith – tymor yr haf 2019

 

 

Sylwer: amserlen ddrafft yw hon. I gael rhagor o wybodaeth am waith y Pwyllgor ffoniwch 0300 200 6330

9.05.19

Dydd Iau

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Sesiwn dystiolaeth ynghylch rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

15.05.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth ynghylch rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Addysg

 

Sesiwn dystiolaeth ynghylch y seilwaith gwefru cerbydau trydan yng Nghymru gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

23.05.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth ynghylch y Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus gyda phanel o lywodraeth leol

05.06.19

Dydd Mercher

Mynediad at Fancio

13.06.19

Dydd Iau

Mynediad at Fancio

19.06.19

Dydd Mercher

Mynediad at Fancio

27.06.19

Dydd Iau

Mynediad at Fancio

03.07.19

Dydd Mercher

Craffu ar fynediad at fancio gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

11.07.19

Dydd Iau

Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol – flwyddyn yn ddiweddarach

17.07.19

Dydd Mercher

I'w gadarnhau