Blaenraglen waith – tymor gwanwyn 2019

 

 

Sylwer: amserlen ddrafft yw hon. I gael rhagor o wybodaeth am waith y Pwyllgor, ffoniwch 0300 200 6330

9.01.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth Ymchwil ac Arloesi gyda'r Gweinidog Addysg

 

Ymchwiliad i achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref

 

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor: Cyflwr y Ffyrdd

17.01.19

Dydd Iau

Ymweliad Pwyllgor Allanol

23.01.19

Dydd Mercher

Bargeinion Dinesig a Thwf, Flwyddyn yn Ddiweddarach: Sesiwn dystiolaeth Caerdydd ac Abertawe

 

Sesiwn graffu flynyddol gyda Chomisiynydd Traffig Cymru

31.01.19

Dydd Iau

Bargeinion Dinesig a Thwf, Flwyddyn yn Ddiweddarach: Sesiwn dystiolaeth Gogledd a Chanolbarth Cymru

6.02.19

Dydd Mercher

Gwaith craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

 

Sesiwn dystiolaeth ar y rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi

14.02.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

20.02.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Toriad: 25 Chwefror – 3 Mawrth

7.03.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth ar y rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi

13.03.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth ar Ddatblygu Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol gyda'r Undebau, Trafnidiaeth Cymru a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

21.03.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

27.03.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth ar rwystrau sy'n wynebu cwmnïau adeiladu cartrefi bach gyda'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Sesiwn dystiolaeth rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

4.04.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

 

Toriad y Pasg: 8 Ebrill – 28 Ebrill

1.05.19

Dydd Mercher

Digwyddiad Rhanddeiliaid: Sesiwn dystiolaeth ar Bapur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

9.05.19

Dydd Iau

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Sesiwn dystiolaeth rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

15.05.19

Dydd Mercher

Sesiwn dystiolaeth ar rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Addysg

 

Seilwaith gwefru cerbydau trydan yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

23.05.19

Dydd Iau

Sesiwn dystiolaeth ar Bapur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus