Blaenraglen waith – tymor yr hydref 2019

7 Tachwedd 2019

Dydd Iau

Craffu cyffredinol

·         Sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

 

 

13 Tachwedd 2019

Dydd Mercher

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

·         Sesiynau tystiolaeth gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a’r Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth

 

21 Tachwedd 2019

Dydd Iau

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

·         Sesiynau tystiolaeth i’w cadarnhau

27 Tachwedd 2019
Dydd Mercher

 

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

·         Sesiynau tystiolaeth i’w cadarnhau

5 Rhagfyr 2019

Dydd Iau

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021

·         Sesiynau tystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

11 Rhagfyr 2019

Dydd Mercher

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

·         Gwaith craffu Cyfnod 2

TORIAD Y NADOLIG