Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion y penderfyniad

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Dadleuon yw un o'r eitemau busnes a fydd yn digwydd amlaf ar agenda'r Cyfarfod Llawn. Cyflwynir sawl math o ddadl yn y Cyfarfod Llawn, gan gynnwys:

  • dadleuon yr Wrthblaid am bwnc o'i dewis;

Y Pwyllgor Busnes a fydd yn pennu faint o amser a neilltuir ar gyfer dadleuon nad ydynt yn ddadleuon y Llywodraeth a'r pwyllgor hwnnw hefyd a fydd yn penderfynu pa mor aml y caiff y dadleuon hyn eu cynnal.

Penderfyniad:

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM4840 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu methiant Llywodraeth Cymru i ddefnyddio arian yr Undeb Ewropeaidd yn effeithiol er mwyn helpu i godi CMC cymharol rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd;

 

2. Yn cydnabod cyfraniad gwerthfawr y rhaglenni sgiliau lefel uwch ac arloesedd, megis y cynllun POWIS, at godi CMC;

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cynllun i olynu POWIS gyda nodau ac amcanion tebyg.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

40

56

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal asesiad cynhwysfawr o’i defnydd o arian yr UE yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

0

5

56

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ail-rifo’r pwyntiau sy'n dilyn:

 

Yn nodi â phryder y gostyngiad yn CMC Gorllewin Cymru a’r Cymoedd o 66.8 y cant o gyfartaledd yr UE yn 2000 i 64.4 y cant (y ffigur diweddaraf sydd ar gael) yn 2008.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

29

56

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ail-rifo’r pwyntiau sy'n dilyn:

 

Yn cydnabod bod angen ymgysylltu’n ehangach â’r sector preifat i feithrin twf cynaliadwy yn CMC y rhanbarthau hyn.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

56

0

0

56

Derbyniwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ail-rifo’r pwyntiau sy'n dilyn:

 

Yn cydnabod bod rhaid i gynlluniau a ariannir gan yr UE symud oddi wrth y ‘rheoliadau ticio blychau’ a chanolbwyntio ar ganlyniadau hyfyw.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

56

0

0

56

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM4840 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal asesiad cynhwysfawr o’i defnydd o arian yr UE yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

 

2. Yn cydnabod bod rhaid i gynlluniau a ariannir gan yr UE symud oddi wrth y ‘rheoliadau ticio blychau’ a chanolbwyntio ar ganlyniadau hyfyw.

 

3. Yn cydnabod bod angen ymgysylltu’n ehangach â’r sector preifat i feithrin twf cynaliadwy yn CMC y rhanbarthau hyn.

 

4. Yn cydnabod cyfraniad gwerthfawr y rhaglenni sgiliau lefel uwch ac arloesedd, megis y cynllun POWIS, at godi CMC;

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cynllun i olynu POWIS gyda nodau ac amcanion tebyg.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

29

56

Gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/11/2011

Dyddiad y penderfyniad: 02/11/2011

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/11/2011 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu