Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Digwyddiad i randdeiliaid - Edrych ymlaen

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau a’r rhanddeiliaid y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor a pha flaenoriaethau y dylai'r Pwyllgor ganolbwyntio arnynt nesaf.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5.)

5. Digwyddiad i randdeiliaid - Rhagolwg

Dogfennau ategol:

  • Trefn y dydd ar gyfer y digwyddiad i randdeiliaid (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 21/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Dr Robert Hoyle, Pennaeth Prosiectiau Gwyddoniaeth

Dr Rachel Garside-Jones, Pennaeth Ymgysylltu Polisi Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julie James AC, Dr Robert Hoyle a Dr Rachel Garside-Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu