Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Pumed Cynulliad - Symud Cymru Ymlaen 2016-2021

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/11/2016 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 2)

2 Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Pumed Cynulliad - Symud Cymru Ymlaen 2016-2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Prif Weinidog ynghylch rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

 

2.1.2 Gwnaeth y Prif Weinidog rannu â'r Pwyllgor lythyr dyddiedig 14 Gorffennaf 2016 a oedd yn ymdrin ag aelodaeth y Grŵp Diwygio Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2016 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 2)

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Jo Salway - Pennaeth Is-Adran y Cabinet

Will Whiteley - Pennaeth Uned y Rhaglen Ddeddfwriaethol a Llywodraethiant

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu