Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

NDM6133 - Dadl Fer

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Dadl Fer - gohiriwyd o 9 Tachwedd

NDM6133 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Colli gwaith ymchwil y galon yn Ysgol Feddygol Caerdydd

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.45

NDM6133 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Colli gwaith ymchwil y galon yn Ysgol Feddygol Caerdydd


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu