Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

NDM6688 Lynne Neagle (Torfaen)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 'Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Rhagfyr 2017. 

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 7 Chwefror 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.52

 

NDM6688 Lynne Neagle (Torfaen)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 'Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Rhagfyr 2017. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Rhaglen Hwb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gan Undeb Addysg Genedlaethol Cymru, y Llais yr Undeb ac UCAC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafoddd y Pwyllgor y prif faterion. Byddai adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 7

Yr Athro Michael Waters, Prifysgol Wolverhampton

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Michael Waters, Prifysgol Wolverhampton.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 8

Consortia Addysg Rhanbarthol

 

Dr Kevin Palmer, Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

Anna Brychan, Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwn Canolbarth y De

Betsan O'Connor, Ein Rhanbarth ar Waith

Rhys Howard Hughes, GwE

 

Mae’r wybodaeth ychwanegol a ofynnwyd amdani gan y Pwyllgor ar safonau proffesiynol i lywio’r Ymchwiliad ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon ar gael mewn pecyn atodol ar wahân.  

 

 

            

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Addysg Rhanbarthol.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gymryd tystiolaeth bellach gan yr Athro Mick Waters a'r Consortia Rhanbarthol. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at randdeiliaid allweddol ar agwedd benodol ar yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 5 Ebrill

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - trafod yr adroddiad drafft

Mae'r eitem hon wedi’i gohirio ar gyfer dyddiad yn y dyfodol.

Cofnodion:

Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Byddai’n cael ei ystyried eto yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 6

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies - Cyfarwyddwr, Y Gyfarwyddiaeth Addysg

Huw Foster Evans – Ymgynghorydd Proffesiynol - Datblygu gweithlu'r ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar y cyfleoedd sydd ar gael i gaffael statws athro cymwys tra'n gweithio.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Addysgu a Dysgu Proffesiynol Athrawon – sesiwn dystiolaeth 5

Yr Athro John Furlong, Adran Addysg – Prifysgol Rhydychen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Furlong.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Addysgu a Dysgu Proffesiynol Athrawon – sesiwn dystiolaeth 4

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr

Angela Jardine, Cadeirydd y Cyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Addysgu a Dysgu Proffesiynol Athrawon – sesiwn dystiolaeth 3

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 2

Tim Pratt, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Maureen Harris, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley a Llywydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)).

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 1

Neil Foden, Aelod o Weithrediaeth NUT Cymru

Rachel Curley, Cyfarwyddwr Dros Dro - ATL

Ywain Myfyr, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel o undebau addysg. 

Cytunodd aelodau'r panel i ddarparu nodyn ynglŷn â'r materion a ganlyn:

 

  • nifer yr athrawon sydd wedi colli eu swyddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf (Byddai proffil o bum mlynedd yn ddefnyddiol);

 

  • y fethodoleg a ddefnyddiwyd i ganfod nifer yr athrawon sy'n colli eu swyddi.

 

 

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu