Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4.1)

4.1 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Making Music

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 10.)

10. Taro’r Tant - ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

 • Papur 9
 • Papur 9a

Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4.2)

4.2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru a Chorws Cenedlaethol Cymru y BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Gohebiaeth gan Active Music Services

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 1.)

1. Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: Lawnsio'r adroddiad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

6 Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Adroddiad Drafft (Saesneg yn unig)
 • Trafodaeth Aelodau (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr Adroddiad Drafft.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Adroddiad Drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau ar yr Adroddiad Drafft.

 


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: Adroddiad drafft a chanlyniadau'r arolwg

Dogfennau ategol:

 • Adroddiad Drafft (Saesneg yn unig)
 • Canlyniadau’r Arolwg
 • Atodiad

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft a nododd ganlyniadau'r arolwg.

 


Cyfarfod: 16/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 9)

9 Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: Trafod yr arolwg ysgolion

Dogfennau ategol:

 • CWLC Committee Music education school survey

Cofnodion:

9.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor yr arolwg a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8.)

8. Ariannu Addysg Gerddoriaeth a Mynediad Ati: Trafod yr Arolwg Ysgolion

Dogfennau ategol:

 • Papur 5

Cyfarfod: 28/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

6 Ariannu addysg gerddoriaeth a gwella mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Papur Ymchwil
 • Adroddiad Drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft.


Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Ariannu addysg gerddoriaeth a gwella mynediad ati: Ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

6 Ariannu Addysg Gerddoriaeth a Mynediad Ati: Trafod yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad.

 


Cyfarfod: 22/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati - Papur materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r prif faterion.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Ysgol Lewis, Pengam - crynodeb o'r ymweliad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymatebion i gais y Pwyllgor am wybodaeth gan Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 12

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

John Pugsley, Pennaeth Y Gangen Cefnogi’r Cwricwlwm

Steven Price, Swyddog Cefnogi'r Cwricwlwm

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymweliad y Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam

Dogfennau ategol:

 • Papur 4: Briffio Ymchwil - Ymweliad y Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam
 • Papur 5: Amserlen ar gyfer yr Ymweliad ag Ysgol Lewis Pengam (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Ymwelodd Aelodau'r Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno – Sesiwn dystiolaeth 11

Heather Powell, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Fflur Wyn Roberts, Rheolwr Swyddfa, Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

5 Rhagor o wybodaeth gan David Barnard, Undeb y Cerddorion: Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Bethan Jenkins, Pennaeth Cerddoriaeth, Ysgol Lewis: Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno - Sesiwn dystiolaeth 10

Tim Rhys-Evans MBE, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig, Elusen Aloud

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno - Sesiwn dystiolaeth 9

David Barnard, Swyddog Addysg, Undeb y Cerddorion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Consultation Responses: Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cytuno ar y cylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

 • Papur Ymchwil: Addysg Cerdd

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 8

Peter Bellingham, Cyfarwyddwr Pontio Ymgynghorol, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)

Anwen Fflur Jones, Cyd-gadeirydd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 7

Emma Archer, Cadeirydd Cymdeithas Addysg Gerdd Awdurdodau Cymru (CAGAC)

Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

 

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil: Addysg Cerdd

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i gyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cyflwyniad ar y Gynllun Ymgysylltu a'r Grŵp Cynghori

Dogfennau ategol:

 • Cynllun ar gyfer yr Ymgyrch Gyfathrebu

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar y grŵp cynghori a'r cynllun ymgysylltu ar gyfer yr ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 6

Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

Dogfennau ategol:

 • Briffio Ymchwil: Addysg Cerddoriaeth

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 5

Elinor Bennett, Is-Gadeirydd y Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Ann Pritchard Jones, Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Gareth Kirby, Cydgysylltydd y Gwasanaeth Cerdd, Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 4

Richard Hallam, Cadeirydd y Cyngor Addysg Gerddoriaeth; Cadeirydd y Cyngor Cyswllt Cenedlaethol / Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, Y Gymdeithas Ryngwladol Addysg Gerddoriaeth

 

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil - Addysg Cerddoriaeth

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Richard Hallam i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 3

Karl Napieralla OBE, Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen blaenorol Llywodraeth Cymru ar Wasanaethau Cerddoriaeth yng Nghymru

Emma Coulthard, Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg.

Wayne Pedrick, Rheolwr, Cerdd NPT Music

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 2

Gareth Pierce, Prif Weithredwr, CBAC

Matthew Jones, Rheolwr CCIC (Cerddoriaeth Ieuenctid), Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Pauline Crossley, Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid), Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

 

Dogfennau ategol:

 • Briffio Ymchwil - Addysg Cerddoriaeth

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3.)

3. Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: paratoi ar gyfer sesiynau tystiolaeth

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil - Addysg Cerddoriaeth

Cyfarfod: 12/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5.)

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 1

Dr Owain Arwel Hughes CBE

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 9)

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 175

Cofnodion:

9.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i gyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu