Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd ar y sesiwn ddilynol ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Sesiwn ddilynol ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru gyda Bwrdd Gweithredol y BBC

Yr Arglwydd Hall o Birkenhead CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol

Rhodri Talfan Davies, BBC Cymru Wales

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fwrdd Gweithredol y BBC.

 


Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn ddilynol ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru gydag Ymddiriedolaeth y BBC

Yr Arglwydd Patten, Ymddiriedolaeth y BBC

Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr y BBC ar gyfer Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth y BBC.

 


Cyfarfod: 27/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Sesiwn ddilynol gydag Ofcom ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr, Cymru

Claudio Pollack, Cyfarwyddwr Grŵp, Cynnwys, Materion Defnyddwyr a Materion Allanol

John Davies, Cadeirydd, Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom Cymru

Glyn Mathias, Aelod o’r Bwrdd Cynnwys yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ofcom.

 

·         Copi o'r canllaw i ddefnyddwyr ar dderbyniad teledu digidol yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

 


Cyfarfod: 27/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Sesiwn ddilynol gydag ITV Cymru ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni

Huw Rossiter, Rheolwr Materion Cyhoeddus

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ITV Cymru Wales.

 

3.2 Cytunodd ITV Cymru Wales i ddarparu nodyn ar dderbyniad ITV yng ngogledd Cymru.

 

 

 

 


Cyfarfod: 27/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn ddilynol gyda S4C ynghylch y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Huw Jones, Cadeirydd

Ian Jones, Prif Weithredwr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan S4C.

 


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Dadl ar adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Ragolygon ar Gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru

NDM5041 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

 

Nodi adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ragolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mai 2012.

 

Er gwybodaeth, gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Gorffennaf 2012.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.26


NDM5041 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

 

Nodi adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ragolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mai 2012.

Er gwybodaeth, gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Gorffennaf 2012.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ystyried adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Panel Sector y Diwydiannau Creadigol

Media(4)-06-12 : Papur 2

 

Ron Jones, Cadeirydd Panel Sector y Diwydiannau Creadigol

Natasha Hale, Panel sector y Diwydiannau Creadigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Ron Jones, Cadeirydd Panel Sector y Diwydiannau Creadigol, a Natasha Hale, Pennaeth Panel Sector y Diwydiannau Creadigol.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ofcom

Media(4)-06-12 : Papur 1

 

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru

David Mahoney, Cyfarwyddwr y Polisi ar Gynnwys, Ofcom

Glyn Mathias, Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Ofcom dros Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru, David Mahoney, Cyfarwyddwr y Polisi ar Gynnwys, Ofcom yng Nghymru, a Glyn Mathias, Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Ofcom dros Gymru.

 

Cytunodd Ofcom i ddarparu rhagor o wybodaeth am y broses o adnewyddu trwyddedau Sianel 3.

 

Cytunodd y Clerc i anfon cwestiynau nas gofynnwyd at Ofcom i’w hateb yn ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 12/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyngor Celfyddydau Cymru

Media(4)-06-12: Papur 4

 

Nick Capaldi, Prif Weithredwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

 


Cyfarfod: 12/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Llywodraeth Cymru

Media(4)-06-12 : Papur 3

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

John Howells, Cyfarwyddwr yr Adran Tai, Adfywio a Threftadaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, a John Howells, Cyfarwyddwr yr Adran Tai, Adfywio a Threftadaeth.

 

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y camau a gymerwyd gyda Llywodraeth y DU i sefydlu cysylltiadau cryf rhwng S4C, darlledwyr eraill a’r Cynulliad.

 

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu copi i’r Pwyllgor o’r ymateb a gafwyd i ymgynghoriad yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar yr adolygiad o gyfathrebu ar gyfer yr oes ddigidol.

 

 


Cyfarfod: 12/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Cyfarfod: 07/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Media(4)-05-11 : Papur 3

 

Gohebiaeth rhwng Media Wales a Chadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Media(4)-05-11 : Papur 2

 

Gohebiaeth rhwng Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a Media Wales

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Media(4)-05-11 : Papur 1

 

Edwina Hart AC, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Natasha Hale, Pennaeth Diwydiannau Creadigol BMTG

Ron Jones, Cadeirydd Panel y Diwydiannau Creadigol

a Cadeirydd Gweithredol Tinopolis CCC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y grŵp dystiolaeth gan Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwybodaeth, Natasha Hale, Pennaeth Is-adran y Diwydiannau Creadigol a Ron Jones, Cadeirydd Panel y Diwydiannau Creadigol.

 

Cytunodd y Gweinidog i roi’r diweddaraf i’r grŵp am y datblygiadau ar Fil Cyfathrebu Senedd y DU.


Cyfarfod: 01/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Media(4)-04-11 : Papur 4

 

Bethan Williams, Cadeirydd

Colin Nosworthy, Swyddog Cyfathrebu

Dr Simon Brooks, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; Colin Nosworthy, Swyddog Cyfathrebu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; a Dr Simon Brooks, cynrychiolydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

 


Cyfarfod: 01/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tindle Newspapers a NWN Media

Media(4)-04-11 : Papur 2

Media(4)-04-11 : Papur 3

 

Bev Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, Tindle Newspapers

Barrie Phillips-Jones, Cyfarwyddwr Golygyddol, NWN Media

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan Bev Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Tindle Newspapers a Barrie Phillips-Jones, Cyfarwyddwr Golygyddol NWN Media.

 

 


Cyfarfod: 01/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Media Wales

 

Alan Edmunds, Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Cofnodion:

Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan Alan Edmunds, Rheolwr Gyfarwyddwr Media Wales.

 

Gwahoddodd Alan Edmunds y grŵp i ymweld â swyddfeydd Media Wales.

 


Cyfarfod: 01/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sefydliad Materion Cymreig

Media(4)-04-11 : Papur 1

 

Aled Eirug, yn cynrychioli’r Sefydliad Materion Cymreig

Hywel Wiliam, yn cynrychioli’r Sefydliad Materion Cymreig

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan Aled Eirug a Hywel Wiliam o’r Sefydliad Materion Cymreig.

 


Cyfarfod: 01/12/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Cyfarfod: 17/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyfryngau newydd a diwydiannau creadigol

Media(4)-03-11 : Papur 6

Media(4)-03-11 : Papur 7

Media(4)-03-11 : Papur 8

 

Gwyn Roberts, Cyfarwyddwr, Cube Interactive

Owain Schiavone, Prif Weithredwr, Golwg 360

Richard Turner, Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Allanol, rhaglen arloesi’r Academi Fyd-eang

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan Gwyn Roberts, Cyfarwyddwr Cube Interactive; Owain Schiavone, Prif Weithredwr Golwg 360; a Richard Turner, Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Allanol, rhaglen arloesi’r Academi Fyd-eang.

 


Cyfarfod: 17/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyfryngau printiedig a'u hundebau

Media(4)-03-11 : Papur 1

Media(4)-03-11 : Papur 2

Media(4)-03-11 : Papur 3

Media(4)-03-11 : Papur 4

Media(4)-03-11 : Papur 5

 

Martin Shipton, Cadeirydd Cangen Caerdydd a De Ddwyrain Cymru o Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

Meic Birtwistle, yn cynrychioli Cymru ar Gyngor Gweithredol Cenedlaethol Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

David Donovan, Swyddog Cenedlaethol Cymru, yr Undeb Darlledu, Adloniant, Sinematograffeg a Theatr (BECTU)

Gwawr Hughes, Cyfarwyddwr Skillset Cymru

Dr Andy Williams, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan Martin Shipton, Cadeirydd Cangen Caerdydd a De-ddwyrain Cymru Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr; Meic Birtwhistle, sy’n cynrychioli Cymru ar Gyngor Gweithredol Cenedlaethol Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr; David Donovan, Swyddog Cenedlaethol Cymru, yr Undeb Darlledu, Adloniant, Sinematograffeg a Theatr (BECTU); Gwawr Hughes, Cyfarwyddwr Skillset Cymru; a Dr Andy Williams, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd.

 


Cyfarfod: 17/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Darlledwyr (teledu a radio)

Media(4)-02-11 : Papur 1

Media(4)-02-11 : Papur 2

Media(4)-02-11 : Papur 3

Media(4)-02-11 : Papur 4

 

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

Terry Mann, Rheolwr Gorsaf GTfm, Radio Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Rhodri Talfan Davies o BBC Cymru Wales, Phil Henfrey o ITV Cymru, Huw Jones o S4C a Terry Mann o Radio Cymunedol Cymru i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cynhyrchwyr annibynnol (teledu a radio)

Media(4)-02-11 : Papur 5

Media(4)-02-11 : Papur 6 – ni dderbyniwyd papur

Media(4)-02-11 : Papur 7

 

Iestyn Garlick, Cadeirydd, Teledwyr Annibynnol Cymru

Gareth Williams, Teledwyr Annibynnol Cymru

John Geraint, Cyfarwyddwr Creadigol, Green Bay

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Iestyn Garlick a Gareth Williams o Teledwyr Annibynnol Cymru a John Geraint o Green Bay Media i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 13/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Tystiolaeth gan Euryn Ogwen Williams

Media(4)-01-11 : Papur 1

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Tystiolaeth gan y Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol Morgannwg

 

Yr Athro Steve Blandford

Cofnodion:

 

4.1 Cytunodd Steve Blandford i ddarparu nodyn ar y gwaith ymchwil a wnaed ar y cyfryngau mewn gwledydd bach eraill.


Cyfarfod: 13/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Tystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd

 

Yr Athro Ian Hargreaves


Cyfarfod: 13/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Cofnodion:

 

2.1 Croesawodd y Cadeirydd y tystion a ganlyn i’r cyfarfod: yr Athro Ian Hargreaves o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Steve Blandford o Brifysgol Morgannwg ac Euryn Ogwen Williams.

 


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Penderfyniad i sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i ystyried y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau fod y Pwyllgor wedi penderfynu, mewn sesiwn breifat yn ei gyfarfod diwethaf, sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried y rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru. Bydd y grŵp yn cynnal ei gyfarfod cyntaf ar 13 Hydref.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Penderfyniad i sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen i ystyried y rhagolygon ar gyfer y cyfryngau yng Nghymru (11.40 - 11.50)

Dogfennau ategol:

  • CELG(4)-03-11 - Private Paper - Task and Finish Group on Broadcasting

Cofnodion:

 4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y penderfyniad canlynol, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 17.17:

 

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 17.17, er mwyn trafod rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru.

 

Aelodau’r grŵp gorchwyl a gorffen fydd: Ken Skates; Janet Finch-Saunders; Bethan Jenkins a Peter Black.

 

Ken Skates fydd Cadeirydd y grŵp gorchwyl a gorffen.

 

Cylch gwaith y grŵp gorchwyl a gorffen fydd trafod y rhagolygon ar gyfer gwahanol lwyfannau'r cyfryngau yng Nghymru ac adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Cymunedau a Llywodraeth Leol, drwy ymchwilio i: 

Gyflwr presennol y cyfryngau yng Nghymru a’r effaith y mae technoleg newydd a datblygiadau eraill yn ei chael ar hyn, yng nghyd-destun pryderon parhaus ynghylch dyfodol y cyfryngau darlledu a phrint yng Nghymru;

Beth ddylai’r blaenoriaethau fod o safbwynt Cymru wrth i Lywodraeth y DU gyflwyno cynigion ar gyfer ei Bil Cyfathrebu;

Y cyfleoedd i adeiladu modelau busnes newydd ar gyfer y cyfryngau yng Nghymru; a 

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i roi argymhellion adroddiad Hargreaves ar waith a pha gamau eraill y gellid eu cymryd i gryfhau’r cyfryngau yng Nghymru o ran cynnwys a lluosogrwydd y ddarpariaeth.   

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn dod i ben ar 31 Ionawr 2012, neu pan fydd wedi adrodd yn ôl, pa un bynnag a ddaw gyntaf.”

 

4.3 Diolchodd Cadeirydd y grŵp gorchwyl a gorffen i Bethan Jenkins, a gyflwynodd y cais gwreiddiol i sefydlu’r grŵp, ac i’w staff, a fu’n cynorthwyo’r tîm clercio cyn ei sefydlu.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu