Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad Drafft

Cofnodion:

2.2 Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

 

 


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Ystyried Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Papur ar y materion allweddol

Dogfennau ategol:

  • Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Papur ar y materion allweddol

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r papur a phenderfynwyd y dylid ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch dyraniad y gyllideb arfaethedig newydd i Newyddiaduraeth Newyddion.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Hywel Owen, Arweinydd Tîm Polisi'r Cyfryngau, Llywodraeth Cymru 

Paul Kindred, Uwch Ddadansoddydd Polisi, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

8.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

8.2 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n darparu i'r Pwyllgor gopi o'r llythyr a anfonodd at y BBC ynghylch cynlluniau newyddiaduraeth leol y BBC.

8.3 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r anfon at y Pwyllgor nodyn ynghylch hysbysiadau statudol Llywodraeth Cymru.

8.4 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r gofyn i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol gan Google

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 13

Alan Edmunds, Cyfarwyddwr Golygyddol cyhoeddiadau rhanbarthol Trinity Mirror.

Alison Gow, Prif Olygydd (Digidol) rhanbarthol Trinity Mirror

 

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Atebodd tystion cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

5 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 12

Douglas McCabe, Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Cyhoeddi a Thechnoleg ar gyfer Enders Analysis - trwy gyswllt fideo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth tyst gyflwyniad trwy gyswllt fideo ac yna atebodd gwestiynau gan yr aelodau.

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 11

Rob Taylor, Golygydd, Wrexham.com

Graham Breeze, Partner yn MyTown Media Ltd, perchnogion safleoedd ar-lein MyWelshpool a MyNewtown

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i'r cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 12/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 10

Paul Rowland, Prif Olygydd, Trinity Mirror South Wales

Richard Gurner, Caerphilly Observer

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd aelodau'r Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion gyda rhagor o gwestiynau.


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

5 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 9

Rachel Howells, Golygydd, Port Talbot Magnet

Thomas Sinclair, Golygydd, Pembrokeshire Herald

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Thomas Sinclair, Golygydd y Pembrokeshire Herald.

 

5.2 Ymatebodd Rachel Howells i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 8

John Toner, Trefnydd Cenedlaethol NUJ yng Nghymru a gweithiwr llawrydd

Nick Powell, Aelod o Gyngor Gweithredol NUJ yng Nghymru a Chadeirydd Cangen ITV Wales

Martin Shipton, Aelod o Gyngor Gweithredol yr NUJ yng Nghymru a Chadeirydd Cangen Trinity Mirror yr NUJ

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd yr NUJ i ddarparu tystiolaeth ychwanegol yn ymwneud â model economaidd i aelodau'r Pwyllgor ei hystyried.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Llion Iwan, Pennaeth Cynnwys a Dosbarthu, S4C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 5

        Daniel Glyn, Rheolwr yr Orsaf, Made in Cardiff

        Peter Curtis, Rheolwr yr Orsaf, Bay TV (Swansea Limited)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ni ddaeth Daniel Glyn, Rheolwr Orsaf, Made in Cardiff.

2.2 Atebodd Peter Curtis gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 6

        Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Wales Cymru

        Zoe Thomas, Golygydd Cynnwys, ITV News Cymru Wales

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan Enders Analysis

Tystiolaeth gan Douglas McCabe, Prif Swyddog Gweithredol, Enders Analysis.

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: tystiolaeth ychwanegol gan Dr Andy Williams ac Emma Meese, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Elin Haf Gruffydd-Jones, yr Athro Cyfryngau a Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth

Ifan Morgan Jones, Darlithydd mewn Newyddiaduraeth, Prifysgol Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 2

Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr, Golwg

Robert Rhys, Cadeirydd, Barn

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 1

Emma Meese, Rheolwr y Ganolfan, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Dr Andy Williams, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Ymatebion i'r Ymgynghoriad: Newyddiaduraeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/04/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Newyddiaduraeth newyddion a'r cyfryngau lleol: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu