Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael bwyd yn y sector cyhoeddus – Trafod casgliadau’r adroddiad drafft byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y casgliadau a oedd wedi'u hailddrafftio yn yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Bwyd – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft byr â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – y Ffederasiwn Bwyd a Diod – gohiriwyd

Tim Rycroft – Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, y Ffederasiwn Bwyd a Diod

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Hybu Cig Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Gwyn Howells – Prif Swyddog Gweithredol, Hybu Cig Cymru

Andy Richardson – Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Gwyn Howells, Prif Swyddog Gweithredol Hybu Cig Cymru, ac Andy Richardson, Cadeirydd Bwyd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Andy Richardson i anfon copi o'r araith a roddodd yng nghynhadledd Bwyd a Diod Cymru/ Llywodraeth Cymru, 'Buddsoddi mewn Sgiliau:  Buddsoddi mewn Twf', at y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Academyddion

Yr Athro Roberta Sonnino – Athro mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Impact, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dr Helen Coulson – Cydymaith Ymchwil, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd yr Athro Roberta Sonnino gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – trafodaeth breifat yn dilyn y sesiynau tystiolaeth lafar a thrafodaeth ar y camau nesaf

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd

Liz Lucas - Rheolwr Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Marcia Lewis - Rheolwr Arlwyo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Keir Warner - Pennaeth Cyrchu, Partneriaeth Cydwasanaethau anfeddygol GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn dystiolaeth lafar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd y byddai'n ysgrifennu at awdurdodau lleol i ofyn am wybodaeth am nifer y gweithwyr caffael cymwys maent yn eu cyflogi.

 


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

Ymweliad gan y Pwyllgor yn gysylltiedig â’r ymchwiliad ynghylch ‘Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru’


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i fwyd a diod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl yr ymchwiliad a chytunodd arno.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu