Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2.)

2. Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd

Liz Lucas - Rheolwr Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Marcia Lewis - Rheolwr Arlwyo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Keir Warner - Pennaeth Cyrchu, Partneriaeth Cydwasanaethau anfeddygol GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5.)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn dystiolaeth lafar


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

Ymweliad gan y Pwyllgor yn gysylltiedig â’r ymchwiliad ynghylch ‘Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru’


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i fwyd a diod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl yr ymchwiliad a chytunodd arno.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu