Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2.)

2. Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn dystiolaeth 8

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Jason Thomas – Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Peter Owen - Pennaeth Y Gangen Polisi Celfyddydau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7.)

7. Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: sesiwn dystiolaeth 7

Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Purfa Penfro, Valero

Hoodi Ansari, Ymddiriedolwr, G39

Mathew Prichard, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Ymddiriedolaeth Colwinston

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6.)

6. Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: sesiwn dystiolaeth 6

Rebecca Gould, Pennaeth y Celfyddydau, British Council Cymru

Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Clare Williams, Prif Weithredwr Theatr Hijinx

Pauline Burt, Prif Weithredwr Ffilm Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

6 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5.1)

5.1 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 5

Yvonne Murphy, Cyfarwyddwr Artistig, Omidaze Theatre Company

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 3

Andy Eagle, Cyfarwyddwr, Canolfan Gelfyddydau Chapter

Sybil Crouch, Cyfarwyddwr, Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 4

Rachel Jones, Prif Weithredwr, Celfyddydau a Busnes Cymru

Emma Goad, Rheolwr, Blue Canary Arts and Heritage Fundraising

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 04/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus Sesiwn dystiolaeth 2

Paul Kaynes, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Michelle Carwardine-Palmer, National Theatre Wales

Leonora Thomson, Opera Cenedlaethol Cymru

Mathew Milsom, Canolfan Mileniwm Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

4.2 Cytunodd y tystion i ateb y cwestiynau a oedd yn weddill yn ysgrifenedig.


Cyfarfod: 04/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus Sesiwn dystiolaeth 1

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil- Y Gwaddol Cenedlaethol
  • Briff Ymchwil - Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau.

2.2 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y tystion yn fodlon ateb y cwestiynau a oedd yn weddill yn ysgrifenedig oherwydd diffyg amser.

2.3 Cytunodd y tystion.


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Ariannu’r Celfyddydau: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

  • Papur 10

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r papur cwmpasu.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu